Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / MNiSW chce sprawdzić, jak realizowany jest Pakt dla Horyzontu 2020

MNiSW chce sprawdzić, jak realizowany jest Pakt dla Horyzontu 2020

28.07.2014 11:22

Już ponad 300 placówek naukowych podpisało Pakt dla Horyzontu 2020, który zakłada wzmożone działania na rzecz udziału w tym programie UE. Resort nauki zapowiada, że pod koniec roku sprawdzi, jak realizują one zadania, do których zobowiązały się w dokumencie.

Horyzont 2020 to unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020. Jego budżet wyniesie prawie 80 mld euro. Podpisując „Pakt dla Horyzontu 2020” polskie uczelnie zobowiązują się do działań na rzecz szerokiego udziału w konkursach Horyzontu 2020, a resort nauki – do premiowania naukowców ubiegających się o europejskie granty. Podpisało go już ponad 320 uczelni, wydziałów i instytutów.

„Na przełomie grudnia i stycznia będziemy zwracali się do jednostek, które podpisały pakt, z zapytaniem, co już realizują. Traktujemy pakt nie dekoracyjne, ale jako zobowiązanie do konkretnych działań” – zapowiedziała podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Podpisując Pakt uczelnie, instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze zobowiązały się m.in. do: budowania efektywnego zaplecza, które wspiera naukowców starających się o finansowanie z Horyzontu 2020. Mają też uwzględniać aktywność w Horyzoncie 2020 w procesie oceny i awansu pracowników naukowych. Poza tym jednostki sygnujące Pakt zadeklarowały chęć budowania optymalnych warunków do przyjmowania w polskich uczelniach i instytutach projektów badawczych finansowanych w ramach Horyzontu 2020, a uzyskanych za granicą.

Z danych ministerstwa wynika, że Polakom udało się odzyskać zaledwie 1,7 proc. z całego budżetu 7. Programu Ramowego (to program ramowy przed Horyzontem 2020). „Byliśmy na przedostatnim miejscu, jeśli chodzi o liczbę wygranych grantów w Europie” – przyznała minister. Zaznaczyła przy tym: „chcemy podwoić ilość naukowców, którzy aplikować będą o udział w Horyzoncie 2020”. Szefowa resortu ma nadzieję, że wniosków o przyznanie grantu będzie nie tylko więcej, ale i że będą one lepiej przygotowane.

Starania w tym zakresie podejmuje już MNiSW. Uruchomiono m.in. program „Granty na granty” – w ramach niego jednostki naukowe mogą ubiegać się o pokrycie kosztów przygotowania wniosku na grant. Trwa też już reorganizacja pracy Krajowych Punktów Kontaktowych i 11 punktów regionalnych, które pomagają badaczom w uzyskiwaniu grantów. Praca tych instytucji ma być teraz bardziej nastawiona na bezpośrednią współpracę ze składającymi wnioski zespołami.

Minister zapowiedziała, że w październiku uruchomiony ma być portal dotyczący Horyzontu 2020. „Będziemy tam bardzo dokładnie informowali o projektach i konkursach. Chcemy też, by na portalu swoje uwagi dawali ci, którym udało się wygrać grant” – mówiła.

Ministerstwo chce też, by od października do grudnia odbyło w różnych miejscach Polski 11 konferencji. „Będziemy tam prowadzili rozmowy, szkolenia i udzielali informacji o Horyzoncie 2020, mobilizując wszystkie uczelnie” – zapowiedziała.

Resort nauki zwraca uwagę, że na razie do Polski trafiają dodatkowe unijne pieniądze z funduszy strukturalnych. One jednak skończą się w 2020 r. Ministerstwo chce, by do tego czasu polscy naukowcy byli gotowi, aby walczyć o pieniądze ze wspólnego europejskiego koszyka.

PAP – Nauka w Polsce

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X