Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Partnerstwo publiczno-prywatne konsultacje z przedsiębiorcami

Partnerstwo publiczno-prywatne konsultacje z przedsiębiorcami

23.07.2014 12:48

Szanowni Przedsiębiorcy!

 

Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP.

Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Test MSP to nowatorskie podejście pozwalające na tworzenie prawa sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej.

Test MSP to gwarancja tego, że Państwa odpowiedzi będą miały wpływ na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań prawnych.

Już dziś można uczestniczyć w konsultacjach nowej propozycji ustawodawczej Ministerstwa Gospodarki dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Ustawodawca chce stworzyć bardziej przyjazne warunki do realizacji tego typu projektów. Służyć temu będzie m. in. wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących tworzenia spółek celowych, zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym dłuższych niż 4 lata i wysokości zabezpieczeń należytego wykonania umowy. Proponuje także rozszerzenie ustawy o PPP o kwestie dotyczące możliwości i zasad wcześniejszego rozwiązania umowy.
Najbardziej istotne zmiany zawarte w projekcie ustawy zostały zebrane w krótkiej ankiecie. Jej wypełnienie zajmie jedynie ok. 15 min.

Państwa głos ma znaczenie! Zebrane opinie i sugestie zostaną przekazane autorom zmian.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!
https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=TEST_MSP_2014_1

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X