Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Konsultacje społeczne programu Science with and for Society w ramach programu „Horyzont 2020”

Konsultacje społeczne programu Science with and for Society w ramach programu „Horyzont 2020”

23.07.2014 11:09

Informujemy, że Komisja Europejska uruchomiła konsultacje społeczne Programu Pracy na lata 2016-2017 w obszarze Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for Society) w ramach programu „Horyzont 2020”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komisji:

http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs/consultation_en.htm

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!

Termin nadsyłania opinii: do 12 października 2014 r.

Celem programu Science with and for Society jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością i odpowiedzialnością społeczną. Program przyczyni się do rozwiązania problemów społecznych wskazanych w „Horyzoncie 2020”, a także budowania potencjału i rozwijania innowacyjnych metod włączania nauki do społeczeństwa. Dzięki temu nauka będzie bardziej atrakcyjna (zwłaszcza dla młodych ludzi), wzrośnie zainteresowanie społeczeństwa innowacjami, co będzie skutkować dalszymi działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

W ramach programu wszystkie podmioty społeczne (naukowcy, obywatele, decydenci polityczni, biznesowi, organizacje trzeciego sektora, itp.) mają możliwość współpracy w trakcie całego procesu badań i innowacji w celu lepszego dostosowania zarówno procesu, jak i jego wyników do wartości, potrzeb i oczekiwań społeczeństwa europejskiego. Takie podejście do badań naukowych i innowacji nazwano odpowiedzialnymi badaniami naukowymi i innowacjami (RRI – Responsible Research and Innovation). W ujęciu ogólnym, RRI oznacza przewidywanie i ocenę potencjalnych skutków i oczekiwań społecznych w odniesieniu do badań naukowych i innowacji.

W praktyce, odpowiedzialne badania naukowe i innowacje składają się z projektowania i wdrażania polityki badań naukowych i innowacji, które będą:

  • szerzej angażować społeczeństwo w swoich działaniach badawczych i innowacyjnych,
  • zwiększać dostęp do wyników badań naukowych,
  • zapewniać równość płci, zarówno w procesie badawczym jak i w zakresie prowadzonych badań,
  • uwzględniać wymiar etyczny,
  • promować formalną i nieformalną edukację w nauczaniu przedmiotów ścisłych.
Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X