Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / „Ku gospodarce opartej na danych” – Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

„Ku gospodarce opartej na danych” – Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

15.07.2014 13:09

W konkluzjach Rady Europejskiej z października 2013 r. skupiono się na gospodarce cyfrowej, innowacjach i usługach jako motorach wzrostu i zatrudnienia. Wezwano w nich UE do działania w celu zapewnienia właściwych warunków ramowych dla jednolitego rynku w odniesieniu do dużych zbiorów danych i przetwarzania w modelu chmury obliczeniowej.
Niniejszy komunikat odpowiada na tę potrzebę poprzez opis cech opartej na danych gospodarce przyszłości i wskazanie pewnych wniosków operacyjnych w celu wspierania i przyspieszenia procesu przejścia do jej realizacji. Określono w nim również bieżące i przyszłe działania w dziedzinie chmur obliczeniowych.
Treść niniejszego komunikatu została oparta na wynikach różnych konsultacji oraz już przedłożonych odnośnych wnioskach ustawodawczych, np. dotyczących reformy unijnych przepisów odnośnie do ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i informacji.

Tekst komunikatu : http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/07/COM_2014_442_F1_COMMUNICATION_FROM_COMMISSION_TO_INST_PL_V2_P1_773238.pdf

 

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X