Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Więcej zagranicznych studentów na polskich uczelniach – trwa konkurs na najlepsze projekty promocyjne

Więcej zagranicznych studentów na polskich uczelniach – trwa konkurs na najlepsze projekty promocyjne

7.07.2014 15:06

Milion złotych – taką kwotą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wesprze szkoły wyższe chcące aktywnie przyciągać do siebie studentów z zagranicy. W ramach konkursu „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców” dziesięć najlepszych projektów  może liczyć nawet na 100 tys. zł wsparcia.  Na wnioski zainteresowanych uczelni resort nauki czeka jeszcze do 15 lipca.

– Coraz więcej studentów z zagranicy wybiera studia w Polce. To między innymi zasługa ministerialnej kampanii Ready, Study, Go! Poland i portalu go-poland.pl. Chcemy, by studentów-cudzoziemców było jeszcze więcej. Uczelnie muszą jednak odpowiadać na ich wyzwania, dlatego będziemy wspierać te jednostki, które mają najlepsze pomysły na przyciągnięcie studentów-obcokrajowców. Ściąganie studentów z zagranicy do naszego kraju jest ważną częścią promocji Polski na świecie, ale też może stać się wsparciem dla naszej gospodarki – mówi minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

W tej chwili według danych GUS w polskich szkołach wyższych studiuje 36 tys. zagranicznych studentów. W stosunku do roku ubiegłego liczba ta wzrosła o siedem tysięcy. Celem rządu jest, by do 2020 roku 5 proc. wszystkich studentów stanowili studenci z zagranicy.

Jednym z działań, które umożliwić mają osiągnięcie tych założeń jest m.in. realizacja konkursu „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców”. Szkoły wyższe dzięki wsparciu resortu nauki będą mogły opracować i zrealizować działania promocyjne, które zachęcą studentów zagranicznych do studiów w Polsce. Skuteczność projektu będzie mierzona wzrostem udziału liczby studentów zagranicznych w ogólnej liczbie studentów na pełnym cyklu kształcenia w stosunku do roku bazowego.

W konkursie mogą wziąć udział publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, które posiadają kilkuletnie doświadczenie w zakresie umiędzynarodowienia uczelni. Przy ocenie wniosków pod uwagę będą brane m.in innowacyjność i spójność projektu, a także jego kosztochłonność.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach IV Priorytetu Działanie 4. 1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Oficjalny komunikat – tu znajdą  Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu

 

Bliższe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Innowacji i Rozwoju
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
lub
pod adresem poczty elektronicznej:
magda.pogonowska@nauka.gov.pl.
lub telefonicznie: tel.  22 529 22 35

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X