Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / UE i grupa EBI łączą siły

UE i grupa EBI łączą siły

30.06.2014 13:33

Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) uruchomiły dzisiaj nowatorskie instrumenty finansowe i usługi doradcze UE, które mają ułatwić innowacyjnym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych siedmiu lat produkty „InnovFin – Fundusze unijne dla innowatorów” udostępnią małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz promotorom infrastruktur badawczych ponad 24 mld euro na badania naukowe i innowacje. Zgodnie z planami wartość ostatecznych inwestycji w dziedzinie badań naukowych i innowacji, które otrzymają wsparcie z tych środków, sięgnie 48 mld euro.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz do spraw badań, innowacji i nauki, powiedziała: „Instrumenty finansowe stanowią innowacyjną metodę inwestowania w przedsiębiorstwa i działania pobudzające wzrost gospodarczy.UE pozostaje w tyle za swymi światowymi konkurentami pod względem inwestycji przedsiębiorstw w innowacje, dlatego musimy zachęcać banki do udzielania kredytów na tego typu projekty i pomagać przedsiębiorstwom prowadzącym intensywne badania naukowe w uzyskaniu dostępu do finansowania.Pomoże to nam osiągnąć unijny cel, jakim jest zwiększenie do 2020 r. inwestycji w badania i rozwój do poziomu 3 proc. PKB”.

Program „InnovFin – Fundusze unijne dla innowatorów” będzie obejmować szereg produktów specjalnie dostosowanych do potrzeb innowatorów – sięgających od gwarancji dla pośredników finansowych udzielających kredytów MŚP po bezpośrednie pożyczki dla przedsiębiorstw – które będą pomagać w finansowaniu zarówno małych, jak i dużych projektów z dziedziny badań naukowych i innowacji w UE i w państwach stowarzyszonych z „Horyzontem 2020”, nowym unijnym programem badań naukowych na lata 2014-2020. Koncepcja InnovFin opiera się na udanych doświadczeniach związanych z mechanizmem finansowania opartym na podziale ryzyka, ustanowionym w ramach Siódmego programu ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR), dzięki któremu udało się udostępnić fundusze w wysokości ponad 11 mld euro na 114 projektów z dziedziny badań naukowych i innowacji o wartości ponad 30 mld euro.

Europejski Bank Inwestycyjny będzie udzielać pożyczek bezpośrednio średnim i większym przedsiębiorstwom lub gwarancji bankom kredytującym takie przedsiębiorstwa. Europejski Fundusz Inwestycyjny będzie udzielać gwarancji bankom udzielającym kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom, a na późniejszym etapie będzie także inwestować w fundusze venture capital dostarczające kapitału przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność i szybko rozwijającym się przedsiębiorstwom.

Inauguracja InnovFin miała miejsce podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej przez grecką prezydencję Rady UE w celu omówienia możliwości poprawy dostępu do finansowania na cele badań naukowych i innowacji.

Gwarancje i pożyczki udzielane w ramach InnovFin będą zabezpieczone środkami zarezerwowanymi na ten cel w ramach programu „Horyzont 2020” oraz będą gwarantowane przez grupę EBI; ich celem będzie wspieranie inwestycji w badania naukowe i rozwój, które z natury rzeczy są bardziej ryzykowne i trudniejsze do oceny niż inwestycje materialne. Wszystkie te instrumenty będą wykorzystywane doraźnie, w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie; w związku z tym środki finansowe nie będą z góry przydzielane do określonych sektorów, państw czy regionów. Wspomniane instrumenty dłużne zostaną uzupełnione w najbliższej przyszłości kompletem instrumentów kapitałowych zarządzanych przez EFI. Na wsparcie instrumentów finansowych promujących badania naukowe i innowacje zostanie przeznaczone w sumie ok. 2,7 mld euro z niemal osiemdziesięciomiliardowego budżetu programu „Horyzont 2020”.

Dodatkowe informacje na temat produktów InnovFin:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-670_pl.htm

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X