Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / 18. konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

18. konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

30.06.2014 13:12

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 18. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET (http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/)

NCBR zaplanowało budżet w wysokości 500 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

Wnioskodawcy przesyłają wspólny wniosek w języku angielskim na adres internetowy sekretariatu Inicjatywy CORNET eu@aif-ftk-gmbh.de. Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 26 września 2014 r. do godziny 12:00. Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny jest pod adresem www.cornet-era.net.

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) przedkłada do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu. Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 26 września 2014 r. oraz w wersji papierowej 10 października 2014 r. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.

Wersję elektroniczną wniosku krajowego o dofinansowanie projektu (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres: cornet@ncbr.gov.pl

Wersję papierową wniosku krajowego o dofinansowanie projektu należy kierować na adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „18. Konkurs CORNET”

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:
Joanna Makocka
tel. +48 519 684 989
e-mail: joanna.makocka@ncbr.gov.pl
Dokumenty do pobrania:

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/konkursy/art,2776,18-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X