Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Informacja dotycząca oceny czasopism naukowych w 2014 r.

Informacja dotycząca oceny czasopism naukowych w 2014 r.

9.06.2014 11:35

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że został powołany nowy Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych. Działania Zespołu koncentrują się na pracach związanych ze zmianą kryteriów oceny czasopism naukowych, w powiązaniu z pracami nad modyfikacją kryteriów oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

W sprawie obecnie obowiązujących kryteriów oceny czasopism naukowych otrzymaliśmy wiele krytycznych uwag i propozycji zmian. Wszystkie one są obecnie dokładnie analizowane. Celem zmian jest wprowadzenie takich kryteriów, które pozwoliłyby w pełni odzwierciedlić wartość merytoryczną publikacji zawartych w czasopismach i odzwierciedlić właściwe znaczenie poszczególnych czasopism naukowych dla środowiska naukowego w upowszechnieniu wyników badań naukowych.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) w roku 2014 r. zostanie uaktualniony wykaz czasopism naukowych ogłoszony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia  2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych.

W związku z powyższym w  roku 2014 zostanie uaktualniona część wykazu A na podstawie danych z listy JCR. Część wykazu B zostanie uaktualniona po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych przez czasopisma w zakresie punktacji ogłoszonej ww. komunikatem, zgłaszanych do dnia 30 kwietnia 2014 r. Część C pozostanie bez zmian.

Zatem w roku 2014 nie będzie przeprowadzona ocena czasopism naukowych.
Kolejna ocena czasopism naukowych zostanie przeprowadzona po opracowaniu zmodyfikowanych kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych i ogłoszeniu ich w komunikacie Ministra.

Kontakt:
Monika Kopka
tel: +48 22 50 17 160
e-mail: monika.kopka@nauka.gov.pl

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X