Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Zaproszenie do zgłaszania tematów na wymianę osobową w ramach Protokołu wykonawczego z Republiką Austrii na lata 2015-2017

Zaproszenie do zgłaszania tematów na wymianę osobową w ramach Protokołu wykonawczego z Republiką Austrii na lata 2015-2017

2.06.2014 14:22

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) realizują wspólny Program wykonawczy służący intensyfikacji współpracy naukowej obu państw poprzez wspieranie mobilności naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych.

MNiSW zaprasza do podejmowania współpracy oraz zgłaszania propozycji wspólnych tematów badawczych w ramach konkursu wymiany osobowej.

Polscy koordynatorzy projektów przesyłają wypełniony i podpisany wniosek nie później niż do dnia 30 września 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: PROGRAM WYMIANY OSOBOWEJ Z AUSTRIĄ 2015-17.

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-w-ramach-protokolu-wykonawczego-z-republika-austrii-na-lata-2015-2017.html

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X