Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / KNOW-y wybrane

KNOW-y wybrane

19.05.2014 13:52

Poszukiwanie nowych terapii w chorobach dziedzicznych i nowotworowych, badania nad zmianami klimatu i bezpieczną żywnością ? to tematy, którymi zajmują się jednostki, które uzyskały prestiżowy status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs, w którym uzyskują one dodatkową premię finansową ? nawet 50 mln zł na pięć lat.

Do już istniejących sześciu Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących w naukach medycznych i ścisłych, dołączyły kolejne cztery elitarne jednostki. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodziła dziś najlepsze ośrodki w naukach biologicznych, naukach  o Ziemi i naukach rolniczych.

? Ci, którzy w ostrej naukowej konkurencji dowiedli, że są mistrzami w swojej dyscyplinie, otrzymują dziś ogromną premię: nawet 50 mln zł na pięć lat  ? powiedziała minister Lena Kolarska-Bobińska podczas ogłaszania listy nagrodzonych ośrodków.  ? To szansa na zbudowanie nowych grup badawczych, podjęcie pionierskich badań, zatrudnienie znakomitych profesorów ze świata, zaproszenie do współpracy najlepszych doktorantów, stworzenie badaczom dobrych warunków do pracy i zapewnienie im motywujących wynagrodzeń ? dodała.

Minister nauki podkreśliła też, że rząd stworzył narodowy program wspierania najlepszych jednostek naukowych, by przyspieszyć pionierskie badania oraz ułatwić drogę do polskich odkryć i technologii. ? Te polskie jednostki flagowe będą nie tylko rywalizować z najlepszymi jednostkami na świecie, ale mają być także przykładem i inspiracją do działania dla innych ośrodków naukowych w naszym kraju ? stwierdziła prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Projakościowy system finansowania nauki i ustanowienie Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących to jeden z filarów reformy nauki. Obecny konkurs skierowany był do podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, centrów naukowych utworzonych przez szkoły wyższe, a także do konsorcjów naukowych z obszaru nauk przyrodniczych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Warunkiem ubiegania się o nadanie statusu było  prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie (ocenianych tak przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2013 r.), posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,  prowadzenie studiów doktoranckich powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi i zapewnianie wysokiej jakości kształcenia. Wnioskujący zobowiązani byli także do przedstawienia programu rozwoju naukowego uwzględniającego m.in.  zakres planowanych badań naukowych, konkurencyjność badań na tle światowych osiągnięć oraz planowane działania na rzecz rozwoju młodej kadry naukowej.

Cztery wyłonione w konkursie jednostki otrzymają status KNOW na 5 lat. Co roku każda z nich dostanie do 10 mln zł m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także na wyższe wynagrodzenia naukowców czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych.

Lista nagrodzonych ośrodków: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_05/7fe1649379f74179d846f1b8eaa3ff51.pdf

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X