Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Horyzont 2020: wyzwania i szanse dla polskiej nauki

Horyzont 2020: wyzwania i szanse dla polskiej nauki

19.05.2014 13:53

Polska i polska nauka staje dziś przed wielką szansą, którą otwiera program ramowy Horyzont 2020. To największy w historii europejski program wsparcia badań naukowych i innowacji. Trwają już pierwsze konkursy na projekty w ramach tej inicjatywy. Unia Europejska przeznaczy na badania naukowe, prace rozwojowe i innowacje ponad 77 miliardów euro. To od nas wszystkich zależy, czy w pełni skorzystamy z tej szansy.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, chcąc wspierać polskie zespoły badawcze w ubieganiu się o środki w ramach tego programu, 22 maja br. organizuje konferencję poświęconą udziałowi polskich podmiotów w Horyzoncie 2020. Jej uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych, które realizowały projekty w ramach 7 Programu Ramowego EU. Polscy naukowcy w niewielkim stopniu wykorzystali możliwość, które dawały programy europejskie. Musimy być świadomi barier, które przyczyniły się do tego. ? mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska. Wspólnie spróbujemy zastanowić się, jak te bariery skutecznie niwelować i jak wspierać naukowców i przedsiębiorców w ich staraniach o europejskie granty.

Zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli uczelni i instytutów naukowych na konferencję Horyzont 2020: wyzwania i szanse dla polskiej nauki, która odbędzie się 22 maja 2014 r. o godz. 10.00 w Muzeum Historii Żydów Polskich (ul. Anielewicza 6, Warszawa). Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: justyna.gadomska@nauka.gov.pl do 20 maja br.

Szczegółowy program konferencji : http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_05/8628aa4142afb955f5c9b7000a7b5516.pdf

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X