Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Zaproszenie do składania wniosków w ramach polsko-indyjskiego konkursu na wymianę osobową na lata 2014-2016

Zaproszenie do składania wniosków w ramach polsko-indyjskiego konkursu na wymianę osobową na lata 2014-2016

2.04.2014 11:44

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ministerstwo Nauki i Technologii Republiki Indii zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-indyjskiego.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między polskimi i indyjskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

UWAGA: W Polsce projekty wymiany osobowej w ramach konkursu polsko-indyjskiego finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) ? MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów.

Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami z obu krajów może być realizowana i finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.

Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących.

DOKUMENTY

Czas trwania konkursu:  10 marca ? 31 maja 2014 r.

Polscy koordynatorzy projektów przesyłają wypełniony i podpisany wniosek do Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na adres:

Małgorzata Piątek

Departament Strategii

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

z dopiskiem: PROGRAM POLSKO-INDYJSKI 2014-2016

Koordynator programu po stronie indyjskiej:

Mr S. K. Varshney

Scientist ?F?, International Division

Department of Science &Technology

Ministry of Science &Technology

Technology Bhavan, New Mehrauli Road,

New Delhi ? 110016, India

PROCEDURA

Polskich koordynatorów prosimy o przesyłanie na podany powyżej adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 egzemplarzy wniosku z wymaganymi załącznikami, opatrzonych wszystkimi niezbędnymi podpisani oraz pieczęciami.

Rozpatrywane są tylko projekty złożone równolegle w Polsce i w Indiach. Projekty niespełniające tych reguł nie będą przedstawione do rozpatrzenia podczas posiedzenia Wspólnej Komisji Dwustronnej.

Ostateczny termin składania wniosków został wyznaczony na 31 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-polsko-indyjskiego-konkursu-na-wymiane-osobowa-na-lata-2014-2016.html

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X