Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Nabór wniosków w polsko-francuskim konkursie na wymianę osobową naukowców Polonium 2015-16

Nabór wniosków w polsko-francuskim konkursie na wymianę osobową naukowców Polonium 2015-16

31.03.2014 09:32

Informujemy, że w dniu 3 marca br. rozpoczyna się nowy polsko-francuski konkurs Polonium ? edycja 2015-16.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

W RAMACH PROGRAMU POLONIUM

NA LATA 2015-16

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

W ramach Programu POLONIUM środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.

UWAGA: W Polsce projekty wymiany osobowej POLONIUM finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) ? MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów. (Równolegle, konkursy HARMONIA na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, realizowane we współpracy międzynarodowej, prowadzi Narodowe Centrum Nauki w Krakowie).

Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową, przy czym dla niniejszego konkursu Strony uzgodniły przyjęcie następujących preferencji tematycznych (wynikających z Francusko-Polskiego Partnerstwa Strategicznego ? Programu Współpracy):

  • energia,
  • fizyka nuklearna, astronomia, kataliza,
  • zrównoważony rozwój,
  • agronomia i bezpieczeństwo żywności,
  • nano- i biotechnologie,
  • nauki o życiu,
  • medycyna, a szczególnie badania nad rakiem,
  • technologie informacyjne i komunikacyjne.

Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących. Dwustronna Komisja zwróci także szczególną uwagę na projekty prezentujące potencjał dla rozwoju współpracy w ramach inicjatyw UE.

DOKUMENTY

Zgłoszenia na lata 2015-2016 przesyłane są na załączonym formularzu (w 2 egz.)

Czas trwania konkursu (zgłoszenie na dwa lata 2015-16): 3 marca ? 6 czerwca 2014 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-wnioskow-w-polsko-francuskim-konkursie-na-wymiane-osobowa-naukowcow-polonium-2015-16.html

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X