Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Business Center 1 poszukuje osób lub jednostek do współpracy – do 24.03.2014 r.

Business Center 1 poszukuje osób lub jednostek do współpracy – do 24.03.2014 r.

5.03.2014 14:47

Szanowni Państwo,

Business Center 1 z siedzibą w Katowicach poszukuje jednostek lub osób do współpracy, które w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, świadczyły lub świadczą:

  •  co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu badań społecznych o zasięgu obejmującym nie mniej niż trzy województwa w formie ankiet pisemnych/papierowych wypełnianych w bezpośrednim kontakcie ankieter ? badany o wartości usługi nie mniejszej niż 200 000 zł brutto

 lub

  •  jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu badań społecznych o zasięgu obejmującym nie mniej niż trzy województwa w formie ankiet pisemnych/papierowych wypełnianych w bezpośrednim kontakcie ankieter ? badany i inną usługę badawczą o wartości łącznej nie mniejszej niż 200 000 zł (w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej ? równowartość 200 000 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia wykonania usługi)

 wraz z załączeniem do wskazanych usług dokumentu potwierdzającego ich należyte wykonanie.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz złoży wykaz usług potwierdzających wykonanie ww. usług/i wraz z poświadczeniem.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje oferty do Business Centre 1 do dnia 24 marca 2014r.

 Dane kontaktowe:

BUSINESS CENTER 1

 40-013 Katowice, ul. Staromiejska 2/7

 tel./fax (+48 32) 253 72 85, (+48 32) 781 50 70

 tel.kom. (+48) 501 207 666

 www.bc1.pl

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X