Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
Horyzont 2020 Konkursy Publikacje, prezentacje, webinaria
Zgłoś pomysł na projekt/zgłoś mentoring

Aktualności RPK Łódź Aktualności

Aktualności RPK Łódź

Nowy międzynarodowy konkurs NCN


Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI Urban Europe oraz chińską organizacją NSFC zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pt.: Sustainable Urbanisation in the Context of Economic…

Aktualności RPK Łódź

Konferencja programu Horyzont 2020: „Innowacja i dziedzictwo kulturowe”


20 marca br. w Brukseli odbędzie się konferencja programu Horyzont 2020 pt.: „Innowacja i dziedzictwo kulturowe” Konferencja jest częścią programu Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, a jej celem jest…

Aktualności RPK Łódź

Konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN w Brukseli


Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli. Kandydaci powinni posiadać: 1)    co najmniej 5 letni staż pracy w polskich instytucjach naukowych,…

Aktualności RPK Łódź

Horizon 2020 in full swing. Three years on. Key facts and figures 2014-2016


Komisja Europejska opublikowała broszurę „Horizon 2020 In Full Swing -Three Years On – Key facts and figures 2014-2016” zawierającą podsumowanie okresowej ewaluacji programu Horyzont 2020.…

Aktualności RPK Łódź

COST Info Day w Akademii Leona Koźmińskiego


27 lutego 2018r. w Akademii Leona Koźmińskiego odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST. Uczestnicy spotkania będą mogli dowiedzieć się między…

Aktualności RPK Łódź

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze JPI Urban Europe oraz chińskiej NSFC


Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI Urban Europe oraz chińską organizacją NSFC zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze: Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation…

X