Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
Horyzont 2020 Konkursy Publikacje, prezentacje, webinaria
Zgłoś pomysł na projekt/zgłoś mentoring

Aktualności RPK Łódź Aktualności

Aktualności RPK Łódź

Ruszyły zapisy na IV edycję Kursu Trenerów Nauki!


Kurs Trenerów Nauki to pierwsze w Polsce szkolenie trenerskie kierowane do naukowców. Społeczność TN istnieje w Polsce od dwóch lat i skupia naukowców wielu dziedzin, pracujących na uczelniach, w instytucjach i firmach w kraju i za…

Aktualności RPK Łódź

Przygotowania do FP9


W połowie bieżącego roku Komisja Europejska zamierza opublikować propozycje dotyczące  kolejnego programu ramowego. Rozpoczęto konsultacje społeczne w sprawie funduszy UE w obszarze inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku.…

Aktualności RPK Łódź

Bio-based Industries Joint Undertaking – tematy konkursowe na 2018 rok


Inicjatywa Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) opublikowała Roczny Plan Pracy na 2018 rok, a w nim 21 tematów konkursowych z planowanym budżetem 115 milionów euro. Oficjalne otwarcie konkursu…

Aktualności RPK Łódź

Nowa funkcja w Participant Portal: wyszukiwanie partnerów w poszczególnych tematach


Participant Portal oferuje nową możliwość wyszukiwania partnerów zainteresowanych tym samym konkursem bezpośrednio w poszczególnych tematach (otwartych i nadchodzących). Potencjalni wnioskodawcy mogą uzyskać dostęp do listy zainteresowanych przystąpieniem do projektu…

Aktualności RPK Łódź

Katalog możliwości prowadzenia badań społecznych i humanistycznych (SSH) w H2020


W celu ułatwienia potencjalnym wnioskodawcom identyfikacji zakresu wymaganych prac badawczych w obszarze badań społecznych i humanistycznych, sieć Punktów Kontaktowych 6. Wyzwania Społecznego H2020 (Europa w zmieniającym się świecie), w ramach…

Aktualności RPK Łódź

Strategia wzmocnienia pozycji sieci badawczych w 9. PR


Rada COST zatwierdziła strategię na pozostałą część programu Horyzont 2020 i kolejny, 9. Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (FP9). COST wnioskuje o budżet w wysokości 600 mln EUR…

X