Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
Szkolenia Horyzont 2020 Publikacje i prezentacje
Zgłoś pomysł na projekt/zgłoś mentoring

Aktualności RPK Łódź Aktualności

Aktualności RPK Łódź

Warsztaty „Krok po kroku”, czyli jak stworzyć wniosek grantowy do ERC


Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk zaprasza na warsztaty z cyklu „Krok po kroku”. Celem spotkania jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z…

Aktualności RPK Łódź

Belgium-Brussels: Call for expressions of interest for the establishment of a list of experts to assist the European Commission


Szanowni Państwo, Komisja Europejska ogłosiła  konkurs w sprawie utworzenia listy ekspertów w celu wspierania Komisji Europejskiej w ramach zarządzania programem wymiaru sprawiedliwości oraz programu praw…

Aktualności RPK Łódź

Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców


Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało opracowanie „Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców” o najważniejszych dostępnych instrumentach wsparcia ekspansji zagranicznej polskich firm. Znajdują się w nim informacje o wielu krajowych i unijnych…

Aktualności RPK Łódź

Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa – interaktywne webinarium


W II kwartale 2017 r planowane są nabory wniosków do programów Twinning i ERA Chairs – działania w ramach projektów realizowanych w tych programach koncentrują się na wzmocnieniu…

Aktualności RPK Łódź

Spotkanie informacyjne dla firm z regionu zainteresowanych wsparciem w realizacji innowacyjnych projektów


Szanowni Państwo, Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów: „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich.”…

Aktualności RPK Łódź

„Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”


Otwarcie konkursów w obszarze Science with and for Society planowane jest na 12 kwietnia. Celem działań w ramach projektów realizowanych w tym obszarze  jest zbudowanie…

X