Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
Horyzont 2020 Konkursy Publikacje, prezentacje, webinaria
Zgłoś pomysł na projekt/zgłoś mentoring

Aktualności RPK Łódź Aktualności

Aktualności RPK Łódź

Konstytucja dla Nauki – ewaluacja jakości działalności naukowej


Prezydent RP Andrzej Duda 1 sierpnia 2018 r. podpisał ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa to efekt ponad dwuletnich lat prac środowiska akademickiego i resortu nauki. Minister…

Aktualności RPK Łódź

Nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020


Komisja Europejska opublikowała nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020. Link: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20 W ciągu najbliższych 3 lat Komisja będzie dążyć do uzyskania większego wpływu finansowania w dziedzinie…

Aktualności RPK Łódź

Informacja o naborze wniosków do strumieni finansowania ogłoszonych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało komunikat, w którym informuje iż w dniu 1 października 2018 roku planowane jest wejście w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi…

Aktualności RPK Łódź

ERC poszukuje tzw. Seconded National Experts


Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council Executive Agency – ERCEA) poszukuje tzw. Seconded National Experts z następujących dziedzin: Neuroscience Ecology and/or evolutionary biology Human…

Aktualności RPK Łódź

Konkurs na nowego przewodniczącego ERC


Komisja Europejska rozpoczęła proces poszukiwań nowego przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Obecny przewodniczący, prof. Jean-Pierre Bourguignon, zakończy swoją kadencję 31 grudnia…

Aktualności RPK Łódź

Komentarze do modelowej umowy grantowej – Annotated Model Grant Agreement 5.0


Komisja Europejska opublikowała nową wersję komentarzy do modelowej umowy grantowej  – Annotated Model Grant Agreement 5.0 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf Wszystkie zmiany w nowej wersji wymienione są w tabeli na początku dokumentu. Na szczególną…

X