Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
Horyzont 2020 Konkursy Publikacje, prezentacje, webinaria
Zgłoś pomysł na projekt/zgłoś mentoring

Aktualności RPK Łódź Aktualności

Aktualności RPK Łódź

Nabór Uniwersytetu Karlstad na stanowisko doktora habilitowanego w zakresie studiów regionalnych


Wydział Geografii, Mediów i Komunikacji Uniwersytetu Karlstad w Szwecji ogłosił nabór na stanowisko doktora habilitowanego w zakresie studiów regionalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko powiązane jest z Akademią Inteligentnej Specjalizacji…

Aktualności RPK Łódź

Nowy konkurs BiodivERsA: „Effects of biodiversity status and changes on animal, human and plant health”


BiodivERsA – sieć współpracujących ze sobą organizacji finansujących naukę, utworzona w celu promowania ogólnoeuropejskich badań poświęconych ochronie środowiska naturalnego i zrównoważonemu zarządzaniu bioróżnorodności planuje uruchomienie nowego konkursu pn. „Effects…

Aktualności RPK Łódź

Kolejny program ramowy w zakresie badań i innowacji „Horyzont Europa”


W dniu 7 czerwca 2018r. Komisja Europejska opublikowała dokumenty dotyczące programu „Horyzont Europa”, kolejnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021-2027): FP9-Proposal-Regulation FP9-Specific-Programme Program „Horyzont Europa”…

Aktualności RPK Łódź

Warsztaty RPK: Instrumentarium naukowca – wykorzystanie narzędzi wspomagających proces pisania tekstów, wyszukiwania źródeł oraz udostępniania publikacji w Internecie


Szanowni Państwo, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne warsztaty pt.: „Instrumentarium naukowca – wykorzystanie narzędzi wspomagających proces pisania…

Aktualności RPK Łódź

Szkolenie RPK: „Raportowanie i audyt w projektach programu ramowego HORYZONT 2020”


Szanowni Państwo, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza na szkolenie: „Raportowanie i audyt w projektach programu ramowego HORYZONT 2020” które odbędzie się 5 czerwca w Łódzkiej Agencji…

Aktualności RPK Łódź

Zapowiedź nowego Programu Ramowego Horizon Europe – KE zaprasza do śledzenia @EU_H2020 Twitter account


Komisja Europejska ogłosiła proponowany budżet w wysokości 100 miliardów euro na kolejny program ramowy UE w dziedzinie badań i innowacji o nazwie Horizon Europe (2021-2027). Dzięki uproszczonym zasadom i ograniczeniu biurokracji…

X